Nếu Anh/Chị có tài khoản hệ thống, hãy đăng nhập:

(585) 475-4457 Login (249) 204-6551
Đăng nhập để gửi tập tin tới Bạn đọc - Đối tác.
 

Nếu Anh/Chị không có tài khoản, thực hiện các tác vụ sau:

  Gá»­i File  
Gửi (upload) tập tin cho nhân viên Báo Tuổi Trẻ (có yêu cầu xác minh bằng email).
  Tải File predata
Tải xuống (download) tập tin được gửi cho Anh/Chị.
 

Hướng dẫn

[Gửi File] là dịch vụ gửi và nhận tập tin có dung lượng tối đa 20.0 GB.