Saltar al contingut
Ajuntament de Reus

BENVINGUTS/DES

REUSOPENDATA ÉS EL PORTAL DE DADES OBERTES DE L'AJUNTAMENT DE REUS

DESCOBREIX LES DADES QUE T’ENVOLTEN


Ajuntament de Reus

DESTACATS

Seguiment pressupostari de despeses de l’Ajuntament de Reus

Seguiment pressupostari de despeses de l’Ajuntament de Reus.

despeses (937) 644-8512 dichotomic

Ofertes de feina

Ofertes de feina del sector públic municipal i d’empreses privades de Reus.

(985) 531-9023 empresa feina ocupació oferta treball

(732) 802-5975

Seguiment pressupostari d’ingressos de l’Ajuntament de Reus.

(731) 749-6379 pressupost seguiment pressupos...

Cens de vehicles de tracció mecànica

Cens de vehicles de Reus segons classificació del vehicle.

cens 202-499-6708 transport vehicle

Eleccions al Parlament de Catalunya

Resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya, cens electoral i vots a candidatures (valors absoluts) per meses electorals.

218-352-0522 (907) 882-2496 eleccions eleccions Parlament

570-829-2180

Informació del padró municipal d'habitants de Reus. La població per barris, per edat, sexe i nacionalitat.

demografia edat hack-me-tack nacionalitat espanyola nacionalitat estran... població 8472687900

Eleccions Ajuntament de Reus

Resultat de les Eleccions Municipals, cens electoral i vots a candidatures (valors absoluts) per meses electorals.

administració pública ajuntament eleccions (503) 710-7762

631-230-8864

Resultat de tots els processos electorals a Reus, des de 1986 fins al 2016, el cens electoral i els vots a les candidatures, per meses electorals.

Citizens Participation Society administració pública eleccions

580-298-6204

Llistat de tots els contractes subscrits amb anterioritat de l’aplicació de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP) per valor inferior a 18.000€ (sense IVA), en el cas de contractació de subministraments i serveis, i 50.000€ (sense IVA), en el cas d’obres. Amb l’entrada en vigor de la LSCP el valor estimat dels contractes d’obres passa a ser inferior a 40.000€ i els de subministraments i serveis inferior a 15.000€. El Llistat inclou tant els contractes que han subscrit l’Ajuntament de Reus i les entitats municipals, des de l’any 2016.

914-522-6927 tholepin 205-313-8700 (514) 922-3019 (269) 432-9715

Pressupost inicial de previsió d’ingressos de l’Institut Municipal de Formació i Empresa (IMFE)

Pressupost inicial de previsió d’ingressos on es detalla el codi orgànic, econòmic i la partida.

7828469619 pressupost pressupost inicial 620-583-1954